”ΑΛΛΗΛΩΝ ΜΕΛΗ” Οι μεταμοσχεύσεις στο φώς της ορθόδοξης θεολογίας και ζωής

  • Home
  • Events
  • ”ΑΛΛΗΛΩΝ ΜΕΛΗ” Οι μεταμοσχεύσεις στο φώς της ορθόδοξης θεολογίας και ζωής

Share This Post

Στην κοσμική αντίληψη των μεταμοσχεύσεων επιδίωξη είναι η εξεύρεση μοσχευμάτων. Στην Ορθόδοξη θεολογική σκοπός είναι η δημιουργία “πλησίον”. Η πρώτη ψάχνει για αριθμούς· η δεύτερη για “αλλήλων μέλη”.
Οι μεταμοσχεύσεις θα μπορούσαν να αποτελέσουν μοναδική ευκαιρία ώστε αυτό το “κοινωνείν αλλήλοις και χρήζειν αλλήλων” να βρει την απόλυτη έκφρασή του στην ζωή μας, το δε “ομόφυλον” την επαλήθευσή του. Κάθε κίνηση αγαπητικής προσφοράς σώματος και ζωής, υπό οιανδήποτε μορφή, είναι κίνηση “συγκόλλησης” της διασπασμένης από την φιλαυτία και τον εγωισμό ενότητος και αληθούς κοινωνίας μας. Όσο περισσότερο ζούμε το μυστήριο της Εκκλησίας και της ενότητος, “ότι είμεθα έν” κατά το πρότυπο της τριαδικής ενότητος, τόσο και η ανάγκη της εν αγάπη κοινωνίας γίνεται πιο επιτακτική.
Υπό την έννοια αυτήν, οι μεταμοσχεύσεις αποτελούν μια ευλογία, αρκεί ο σκοπός τους να μην είναι μια απλή βιολογική παράταση κάποιων συνανθρώπων μας, αλλά η κοινωνία της αγάπης.
http://www.biblionet.gr/book/99185/%CE%9D%CE%B9%CE%BA%

Scroll to Top