ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Share This Post

Αγαπητά μέλη,
 
Ο Σύνδεσμος Μεταμοσχευμένων Κύπρου ενημερώνει τα μέλη του ότι μέσα στα πλαίσια των δραστηριοτήτων του, εκτός των άλλων,  είναι οι αθλητικές δραστηριότητες των μεταμοσχευμένων μελών του.
 
2.         Ο Σύνδεσμος από τον καιρό της ίδρυσής του, το 1992,   διατηρεί και συντηρεί αθλητική ομάδα και είναι μέλος της Πανευρωπαϊκής και Παγκόσμιας Ομοσπονδία Μεταμοσχευμένων Αθλητών. Συμμετέχει σε πανευρωπαϊκούς και παγκόσμιους αγώνες υψηλού επιπέδου ανταγωνισμού, με εξαιρετικά αποτελέσματα, αφού καταλαμβάνουν πρώτες θέσεις.
 
3.         Μέλη της αθλητικής ομάδας του Συνδέσμου μπορούν να είναι μεταμοσχευμένα άτομα, ανεξάρτητα οργάνου μεταμόσχευσης. Η συμμετοχή των αθλητών σε αγώνες ευρωπαϊκού ή παγκόσμιου επιπέδου προϋποθέτει την εξασφάλιση, εκ των προτέρων, πιστοποιητικού από το θεράπων ιατρό τους,  το οποίο υποβάλλεται στη ευρωπαϊκή ή παγκόσμια ομοσπονδία, ανάλογα, την τήρηση των κριτηρίων συμμετοχής στους αγώνες που υιοθέτησε ο Σύνδεσμος, τη σύμφωνη γνώμη του προπονητή του, ο οποίος θα πρέπει να είναι διαπιστευμένος από την Ομοσπονδία του αθλήματος, καθώς και ο αθλητής να είναι μέλος στην  ομοσπονδίας του αθλήματος.     
 
4.         Ο Σύνδεσμος μας,  εκτός από μέλος σε Διεθνείς Ομοσπονδίες, είναι μέλος στον Κυπριακό Οργανισμό Αθλητισμού (ΚΟΑ) και για το λόγο αυτό, κάθε χρόνο, υποβάλλει ενημερωτικό σημείωμα, ελεγμένους λογαριασμού και προϋπολογισμό αθλητικών, έτσι ώστε μέρος των εξόδων του αθλητικού Τμήματος του Συνδέσμου να καλύπτονται από σχετική χορηγία. Παράλληλα, οι αθλητές, μέλη του Συνδέσμου, φροντίζουν μέσων προσωπικών τους επαφών να εξασφαλίζουν χορηγίες από ιδιώτες για κάλυψη των δαπανών.   
 
 5.        Για συμμετοχή στις αθλητικές δραστηριότητες του Συνδέσμου και για πληροφορίες σχετικά με τα αγωνίσματα μπορείτε να απευθύνεστε στον Υπεύθυνος Αθλητικών, κ. Γιάννος Νεάρχου, τηλ: 99406362 ή στη Διοικητική Λειτουργό του Συνδέσμου, κα Δήμητρα Βασιλείου, τηλ 22379001, ώρες γραφείου.

Scroll to Top