ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ_COVID-19_15-03-2020

Share This Post

ΑΣΘΕΝΕΙΣ ΜΕ ΝΕΦΡΙΚΕΣ ΠΑΘΗΣΕΙΣ – COVID-19

Λαμβάνοντας σοβαρά υπόψη τη κατάσταση εκτάκτου ανάγκης που προκύπτει με τη πανδημία

κορωνοϊού COVID-19 και συμμετέχοντας στη συλλογική προσπάθεια περιορισμού της νόσου και

των επιπτώσεων της στην υγεία αλλά και στη κοινωνία, απευθυνόμαστε στους ασθενείς με

νεφρικά προβλήματα, ιδιαίτερα στους μεταμοσχευμένους ασθενείς, στους ασθενείς με νεφρική

νόσο για την οποία λαμβάνουν ανοσοκατασταλτική αγωγή, αλλά και σε ασθενείς υπό

αιμοκάθαρση ή περιτοναϊκή κάθαρση και συμβουλεύουμε όπως:

– είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί και να λαμβάνουν όλα τα μέτρα αυτοπροστασίας όπως

επανειλημμένα έχουν ανακοινωθεί από το Υπουργείο Υγείας

– αποφεύγουν αχρείαστες συναθροίσεις, διακινήσεις με μέσα μαζικής συγκοινωνίας ή ταξίδια

στο εξωτερικό

– να αποφεύγουν επισκέψεις σε νοσοκομεία και ιατρεία αν δεν κρίνεται ως άκρως απαραίτητο

– προγραμματισμένα ραντεβού ρουτίνας θα μπορούσαν να επαναπρογραμματιστούν στο

προσεχές μέλλον, όταν η άμεση κρίσιμη περίοδος παρέλθει

– να ενημερώνουν άμεσα τους προσωπικούς και θεράποντες ιατρούς τους για ύποπτη

συμπτωματολογία (πονόλαιμο, μυαλγίες, πυρετό, βήχα, αναπνευστική δυσχέρεια) των ίδιων

ή ατόμων του στενού τους περιβάλλοντος

– παρακολουθούν συστηματικά τις ανακοινώσεις για το COVID-19 από την επίσημη ιστοσελίδα

του Υπουργείου Υγείας

Στις πιο πάνω κατηγορίες ασθενών συνιστάται ο αυτοπεριορισμός στο μέτρο του δυνατού.

Ασθενείς με ηπιότερες μορφές νεφρικής νόσου που δεν εντάσσονται στις πιο πάνω κατηγορίες θα

μπορούσαν να συνεχίσουν τις αναγκαίες δραστηριότητες τους, λαμβάνοντας όλα τα

ενδεικνυόμενα μέτρα αυτοπροστασίας. Σε περίπτωση εμφάνισης ύποπτων συμπτωμάτων

επικοινωνούν άμεσα με τις αρμόδιες αρχές και αυτοπεριορίζονται.

Είναι θέμα προσωπικής αλλά και κοινωνικής ευθύνης όλων μας να διαφυλάξουμε την προσωπική

μας υγεία, την υγεία της οικογένειας μας αλλά και του συνόλου της κοινωνίας.

Την ίδια ώρα όμως, είναι υποχρέωση όλων μας όπως προστατεύσουμε κι εξασφαλίσουμε την

υγεία του προσωπικού των δημόσιων και ιδιωτικών νοσηλευτηρίων που αυτή τη στιγμή με

αυταπάρνηση βρίσκεται στη πρώτη γραμμή αντιμετώπισης της νόσου κι εξυπηρέτησης των άμεσα

πασχόντων.

Η αρμονική συνεργασία όλων μας, ασθενών, συνοδών, επαγγελματιών υγείας και Αρμόδιων Αρχών

θα περιορίσει το κίνδυνο αχρείαστων περιπετειών, θα εξασφαλίσει την απρόσκοπτη λειτουργία

των νοσηλευτηρίων και την ομαλή επάνοδο σε κανονικούς ρυθμούς ζωής.

Εκ μέρους του Δ.Σ. της Ν.Ε.Κ.

Δρ. Κυριάκος Ιωάννου

Πρόεδρος Νεφρολογικής Εταιρείας Κύπρου 15.03.2020

Scroll to Top