Απαντήσεις σε 17 σημαντικά ερωτήματα για το ΓεΣΥ. Χρεώσεις, επισκέψεις, εμβόλια…

 • Home
 • Events
 • Απαντήσεις σε 17 σημαντικά ερωτήματα για το ΓεΣΥ. Χρεώσεις, επισκέψεις, εμβόλια…

Share This Post

Ο Οργανισμός Ασφάλισεις Υγείας Εξέδωσε ανακοίνωση με όσα βασικά θέματα πρέπει να γνωρίζουν οι πολίτες για το ΓεΣΥ.

Δεκαεπτά ημέρες πριν από την επίσημη εφαρμογή του Γενικού Σχεδίου Υγείας ο ΟΑΥ ενημερώνει το κοινό για τις φροντίδες που θα καλύπτονται, τις εγγραφές, τα οφέλη, τα ποσά που πρέπει να καταβάλονται, τι ισχύει με τα εμβόλια και τις επισκέψεις κ.α.

 

 1. Ποιες υπηρεσίες φροντίδας υγείας καλύπτονται από το ΓεΣΥ;

Από 01/06/2019:

 • Φροντίδα υγείας από προσωπικούς ιατρούς
 • Φροντίδα υγείας από ειδικούς ιατρούς
 • Φάρμακα
 • Εργαστηριακές εξετάσεις

Από 01/06/2020:

 • Ενδονοσοκομειακή φροντίδα υγείας
 • Φροντίδα υγείας σε περιπτώσεις ατυχημάτων και επειγόντων περιστατικών
 • Μεταφορά με ασθενοφόρο
 • Φροντίδα υγείας από νοσηλευτές, μαίες, κλινικούς ψυχολόγους, κλινικούς διαιτολόγους, φυσιοθεραπευτές, εργοθεραπευτές και λογοπαθολόγους
 • Προληπτική οδοντιατρική φροντίδα υγείας
 • Ανακουφιστική φροντίδα υγείας και ιατρική αποκατάσταση
 • Κατ’ οίκον φροντίδα
 1. Πώς θα εγγραφώ στο ΓεΣΥ και σε κατάλογο προσωπικού ιατρού;
 • ηλεκτρονικά μέσω του ιστοσελίδας μας (www.gesy.org.cy), ή
 • μέσω επίσκεψης στον προσωπικό ιατρό που θα επιλέξετε.

Δεν υπάρχει οποιαδήποτε χρέωση για την εγγραφή σας στο ΓεΣΥ και σε κατάλογο προσωπικού ιατρού.

Σε περίπτωση που ο προσωπικός ιατρός στον οποίο υποβάλατε ηλεκτρονικό αίτημα εγγραφής στον κατάλογο του δεν σας απαντήσει εντός 7 εργάσιμων ημέρων, το αίτημα διαγράφεται από το Σύστημα και για αυτό θα υποβάλετε νέο αίτημα σε άλλο προσωπικό ιατρό.

 1. Τι οφέλη προκύπτουν για μένα από την εφαρμογή του ΓεΣΥ;
 • Δια βίου κάλυψη για όλους.
 • Ελεύθερη επιλογή παροχέα (ιατρού, εργαστηρίου, φαρμακείου κλπ).
 • Ισότιμη πρόσβαση χωρίς διακρίσεις.
 • Οικονομική προστασία από δαπανηρές υπηρεσίες υγείας.
 • Ολοκληρωμένη πρωτοβάθμια φροντίδα μέσω Προσωπικού Ιατρού με έμφαση στην πρόληψη.
 • Εύκολη πρόσβαση σε υπηρεσίες για τους χρόνιους ασθενείς μέσω του μακροχρόνιου παραπεμπτικού προς ειδικούς ιατρούς και τις επαναλαμβανόμενες συνταγές.
 • Ηλεκτρονική πρόσβαση στα ιατρικά σας δεδομένα μέσα από την Πύλη Δικαιούχων
 • Ετήσια οροφή στις συμπληρωμές (150 ευρώ για το γενικό πληθυσμό , 75 ευρώ για χαμηλοσυνταξιούχους, λήπτες ΕΕΕ και παιδιά μέχρι 21 ετών).
 • Δικαίωμα σε υπηρεσίες υγείας σε άλλες χώρες μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

4. Πώς θα έχω πρόσβαση σε υπηρεσίες του ΓεΣΥ από 01/06/2019

Θα έχετε απευθείας πρόσβαση στον προσωπικό σας ιατρό και αυτός θα σας παραπέμπει  στους υπόλοιπους παροχείς υγείας, δηλαδή σε ειδικό ιατρό, σε εργαστήριο για εργαστηριακές εξετάσεις και θα εκδίδει συνταγές για φάρμακα.

Εσείς θα αποτείνεστε στον ειδικό ιατρό της επιλογής σας εφόσον το παραπεμπτικό θα αναφέρει ειδικότητα (πχ καρδιολογία)  και όχι όνομα συγκεκριμένου ιατρού. Το ίδιο ισχύει και για τις εργαστηριακές εξετάσεις και τα φάρμακα σας όπου και πάλι  επιλέγετε ελεύθερα το εργαστήριο ή το φαρμακείο στο οποίο θέλετε να απευθυνθείτε.

Ο ειδικός ιατρός επίσης θα σας εκδίδει παραπεμπτικά για άλλες ιατρικές ειδικότητες καθώς και για εργαστηριακές εξετάσεις. Θα σας εκδίδει επίσης συνταγές για  φάρμακα. Η επιλογή του παροχέα και πάλι είναι ελεύθερη.

5. Τι ποσά πρέπει να καταβάλλω όταν λαμβάνω υπηρεσίες από το ΓεΣΥ;

Θα καταβάλλετε μικρά ποσά συμπληρωμής κατά τη λήψη υπηρεσιών από ειδικούς ιατρούς, εργαστήρια, φαρμακεία, νοσηλευτές, μαίες, άλλους επαγγελματίες υγείας και τα ΤΑΕΠ ως εξής:

 ** Η συνολική μέγιστη δυνατή χρέωση ανά κατηγορία εργαστηριακών εξετάσεων είναι δέκα ευρώ (10€).

Υπάρχει ετήσια οροφή συμπληρωμών ανά άτομο η οποία είναι ως ακολούθως:

 • Γενικός Πληθυσμός: €150
 • Χαμηλοσυνταξιούχοι, Λήπτες βοηθήματος ΕΕΕ, Παιδιά μέχρι 21 ετών: €75

Όταν συμπληρωθούν τα πιο πάνω ποσά, αναλόγως σε ποια κατηγορία ανήκετε, δεν θα καταβάλλετε πλέον συμπληρωμές μέχρι τη λήξη του έτους.

Εκτός από τις συμπληρωμές, όταν αποτείνεστε στον ειδικό ιατρό απευθείας χωρίς παραπεμπτικό, θα καταβάλλετε συνεισφορά Ι, δηλαδή 25 ευρώ. Στις περιπτώσεις όπου καταβάλλεται συνεισφορά Ι δεν θα καταβάλλεται συμπληρωμή (6 ευρώ) για την ίδια επίσκεψη. Η απευθείας πρόσβαση σε γυναικολόγους και μαιευτήρες για γυναίκες που έχουν συμπληρώσει το 15ο έτος της ηλικίας τους, δεν θα χρεώνεται με συνεισφορά Ι, δηλαδή δεν θα καταβάλλετε το ποσό των 25 ευρώ (θα καταβάλλεται το ποσό συμπληρωμής των 6 ευρώ).

Στις περιπτώσεις όπου επισκέπτεστε τον προσωπικό ή ειδικό ιατρό σας μετά τις 8:00 μ.μ., και οποιαδήποτε ώρα τα σαββατοκύριακα ή τις δημόσιες αργίες, ο γιατρός δύναται να σας χρεώσει μέχρι 25 ευρώ. Στην περίπτωση αυτή δεν θα καταβάλλεται άλλο ποσό για την ίδια επίσκεψη.

Επίσης, στις περιπτώσεις όπου επιλέγετε ακριβότερο φάρμακο από αυτό που καλύπτει πλήρως το ΓεΣΥ, θα καταβάλλετε συνεισφορά II, η οποία ισούται με τη διαφορά μεταξύ της τιμής του φαρμάκου που καλύπτει πλήρως το ΓεΣΥ και της τιμής του φαρμάκου που επιλέγετε. Η συνεισφορά ΙΙ θα καταβάλλεται επιπρόσθετα της συμπληρωμής.

6.Υπάρχει χρέωση κατά την επίσκεψη μου σε προσωπικό ιατρό;

Δεν θα καταβάλλετε οποιαδήποτε χρέωση όταν επισκέπτεστε τον προσωπικό σας ιατρό εκτός αν υπερβείτε τον  αριθμό επισκέψεων ανά έτος που καθορίζεται με βάση την ηλικιακή σας ομάδα όπως πιο κάτω:  

Το ποσό που θα καταβάλλετε  στον προσωπικό ιατρό σας σε περίπτωση που υπερβείτε τον πιο πάνω αριθμό επισκέψεων, ανέρχεται σε €15  ευρώ ανά επίσκεψη. Το ποσό αυτό καθορίστηκε έτσι ώστε να αποφευχθεί η υπερεπισκεψιμότητα σε προσωπικούς ιατρούς. Από την καταβολή του ποσού αυτού εξαιρούνται οι χρόνιοι ασθενείς, οι χαμηλοσυνταξιούχοι και οι λήπτες ελάχιστου εγγυημένου εισοδήματος και τα παιδιά τους.

7. Καλύπτει τα εμβόλια το ΓεΣΥ;

Το ΓεΣΥ καλύπτει υπηρεσίες εμβολιασμού σύμφωνα με το Εθνικό Εμβολιαστικό Σχήμα. Στις περιπτώσεις όπου χορηγείται εμβόλιο που δεν περιλαμβάνεται στο Εθνικό Εμβολιαστικό Σχήμα, ο παιδίατρος/προσωπικό ιατρός για ενήλικες θα χρεώνει κατά την κρίση του όπως γίνεται και σήμερα.

8. Ποιες είναι οι ώρες λειτουργίας των ιατρείων των προσωπικών και ειδικών ιατρών;

Ο κάθε ιατρός/ιατρικό κέντρο καθορίζει τις ώρες λειτουργίας του ιατρείου του. Απευθυνθείτε στον ιατρό σας για να ενημερωθείτε για το ωράριο λειτουργίας του.

9. Πού θα αποταθώ για να λάβω υπηρεσίες προσωπικού ιατρού στην περίπτωση που ο δικός μου προσωπικός ιατρός δεν εργάζεται τη συγκεκριμένη ώρα; 

Θα λειτουργήσουν εφημερεύοντα πρωτοβάθμια κέντρα υγείας που θα στελεχώνονται από προσωπικούς ιατρούς για ενήλικες και παιδιάτρους και τα οποία θα λειτουργούν από τις 7μμ μέχρι τις 11μμ τις καθημερινές και από 9πμ μέχρι τις 11μμ τα  Σαββατοκύριακα και τις δημόσιες αργίες.  Τα εφημερεύοντα πρωτοβάθμια κέντρα υγείας θα ξεκινήσουν τη λειτουργία τους εντός του 2019.

7. Καλύπτει τα εμβόλια το ΓεΣΥ;

Το ΓεΣΥ καλύπτει υπηρεσίες εμβολιασμού σύμφωνα με το Εθνικό Εμβολιαστικό Σχήμα. Στις περιπτώσεις όπου χορηγείται εμβόλιο που δεν περιλαμβάνεται στο Εθνικό Εμβολιαστικό Σχήμα, ο παιδίατρος/προσωπικό ιατρός για ενήλικες θα χρεώνει κατά την κρίση του όπως γίνεται και σήμερα.

8. Ποιες είναι οι ώρες λειτουργίας των ιατρείων των προσωπικών και ειδικών ιατρών;

Ο κάθε ιατρός/ιατρικό κέντρο καθορίζει τις ώρες λειτουργίας του ιατρείου του. Απευθυνθείτε στον ιατρό σας για να ενημερωθείτε για το ωράριο λειτουργίας του.

9. Πού θα αποταθώ για να λάβω υπηρεσίες προσωπικού ιατρού στην περίπτωση που ο δικός μου προσωπικός ιατρός δεν εργάζεται τη συγκεκριμένη ώρα; 

Θα λειτουργήσουν εφημερεύοντα πρωτοβάθμια κέντρα υγείας που θα στελεχώνονται από προσωπικούς ιατρούς για ενήλικες και παιδιάτρους και τα οποία θα λειτουργούν από τις 7μμ μέχρι τις 11μμ τις καθημερινές και από 9πμ μέχρι τις 11μμ τα  Σαββατοκύριακα και τις δημόσιες αργίες.  Τα εφημερεύοντα πρωτοβάθμια κέντρα υγείας θα ξεκινήσουν τη λειτουργία τους εντός του 2019.

13. Πώς θα γίνεται η διάθεση φαρμάκων για χρόνιες παθήσεις;

Στα πλαίσια του ΓεΣΥ θα εκδίδονται επαναλαμβανόμενες συνταγές οι οποίες θα ισχύουν μέχρι 6 μήνες. Κατά την διάρκεια αυτή,  θα επισκέπτεστε κάθε μήνα το φαρμακείο σας για εκτέλεση της συνταγής, χωρίς να χρειάζεται να επισκεφθείτε ξανά τον ιατρό σας.

14. Καλύπτει το ΓεΣΥ τις προληπτικές εξετάσεις;

Οι προληπτικές εξετάσεις καλύπτονται από το Σύστημα εφόσον σας παραπέμπει σε αυτές ιατρός που συμμετέχει στο ΓεΣΥ βάσει των πρωτοκόλλων ή και κλινικών κατευθυντήριων οδηγιών που καθορίζονται από τον ΟΑΥ σε συνεργασία με τους εμπλεκόμενους φορείς.

15. Πώς θα λαμβάνω ενδονοσοκομειακή φροντίδα υγείας μέχρι τον Ιούνιο του 2020 που η υπηρεσία αυτή θα ενταχθεί στο ΓεΣΥ;

Μέχρι την 1η Ιουνίου του 2020, οι ασθενείς θα λαμβάνουν υπηρεσίες ενδονοσοκομειακής φροντίδας υγείας με τον ίδιο τρόπο που ισχύει σήμερα, δηλαδή αν κάποιος είναι δικαιούχος του δημοσίου θα λαμβάνει  δωρεάν υπηρεσίες από τα δημόσια νοσηλευτήρια. Αν δεν είναι δικαιούχος του δημοσίου, θα λαμβάνει αυτές τις υπηρεσίες, που είναι προς το παρόν εκτός ΓεΣΥ, με προσωπικά του έξοδα ή  μέσω  ιδιωτικής ή ομαδικής ασφαλιστικής κάλυψης.

16. Πώς μπορώ να ενημερωθώ για τους καταλόγους δραστηριοτήτων των ειδικών ιατρών, τα φάρμακα και τις εργαστηριακές εξετάσεις που καλύπτει το ΓεΣΥ;

Οι κατάλογοι δραστηριοτήτων των ειδικών ιατρών, οι εργαστηριακές εξετάσεις καθώς και τα φάρμακα που καλύπτει το ΓεΣΥ θα αναρτώνται στην ιστοσελίδα του ΓεΣΥ

17. Πώς θα βρω τους ιατρούς/φαρμακεία/εργαστήρια που συμμετέχουν στο ΓεΣΥ;

 • από την ιστοσελίδα μας (www.gesy.org.cy)
 • από την Πύλη Δικαιούχων
 • τηλεφωνώντας στο Κέντρο Εξυπηρέτησης του ΓεΣΥ στον αριθμό 17000 χωρίς χρέωση
Scroll to Top