Απολογισμός Δ.Σ. Συνδέσμου Μεταμοσχευμένων Κύπρου 2019-2020

  • Home
  • Events
  • Απολογισμός Δ.Σ. Συνδέσμου Μεταμοσχευμένων Κύπρου 2019-2020

Share This Post

Η Συνέλευση πραγματοποιήθηκε στις 12 Δεκεμβρίου, 2020 μέσων τηλεδιάσκεψης,  με βάση τον περί των Γενικών Αρχών του Διοικητικού Δικαίου Νόμος του 1999 (Ν. 158(I)/1999) Άρθρο 13.-(3) στον οποίο αναφέρει “(3) Αν υπάρχει αντικειμενική αδυναμία τήρησης της διαδικασίας που προβλέπει ο νόμος, η διοίκηση μπορεί να ακολουθήσει μια παραπλήσια διαδικασία που παρέχει τα ίδια εχέγγυα με την προβλεπόμενη από το νόμο.” 

1. Εκλογή Προέδρου και Γραμματέα της Συνέλευσης

Χωρίς ανθυποψήφιο η κα Άντρεα Νεάρχου και η κα Κωνσταντίνα Κώστα, αντίστοιχα.

2. Η Πρόεδρος της Συνέλευσης ζήτησε από τη Γενική Συνέλευση να τοποθετηθεί σε εισήγηση όπως οι εκλογές για την ανάδειξη του νέου Δ.Σ. πραγματοποιηθούν εντός Φεβρουαρίου ή Μαρτίου, 2021 λόγω των διαταγμάτων περιορισμού της διακίνησης και της συγκέντρωσης πέραν των δέκα ατόμων σε κλειστούς χώρους. Τα μέλη τοποθετήθηκαν και κατόπιν συζήτησης αποφασίστηκε η διεξαγωγή των εκλογών να γίνει τον Μάρτιο, 2021 σε ημερομηνία που θα αποφασίσει και θα ανακοινώσει στα μέλη  το Δ.Σ του Συνδέσμου. Παράλληλα, εγκρίθηκε εισήγηση για παράτασης της θητείας το παρόντος Δ.Σ. με την ίδια σύνθεση, μέχρι τη διεξαγωγή των εκλογών το 2021.

3. Η Πρόεδρος της Συνέλευσης κάλεσε τον Πρόεδρο του Δ.Σ. του Συνδέσμου να προχωρήσει στον απολογισμό του Δ.Σ. για τα έτη 2019-2020

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ. κ. Μαρίνος Κόρτας κατά την έναρξη του απολογισμού αναφέρθηκε στις ιδιάζουσες συνθήκες κάτω από τις οποίες πραγματοποιείται η σημερινή συνέλευση λόγω του κορονωιού και ευχήθηκε σύντομα ο τόπος και η ανθρωπότητα να απαλλαγή με όσο το δυνατόν λιγότερες απώλειες από την πανδημία.

Ο Πρόεδρος ανάφερε ότι λόγω περιορισμένου χρόνου στη διαδικτυακή πλατφόρμα που φιλοξενείται η Συνέλευση  ο απολογισμός του Δ.Σ. θα είναι επιγραμματικός.

Εκδηλώσεις 2019

  • Διοργάνωση συνάντηση ΟΑΥ και Μεταμοσχευμένων πριν από την εισαγωγή του ΓΕΣΥ
  • Mall Λευκωσίας (ένα διήμερο και ένα μονοήμερο, Νοέμβριο και Δεκέμβριο, αντίστοιχα)
  • Mall Λεμεσού (ένα διήμερο το Δεκέμβριο)
  • Mall Πάφου (ένα διήμερο το Δεκέμβριο)

Συναντήσεις με  ΟΑΥ, ΟΚΥπΥ και Υπηρεσιακών Παραγόντων Υπ. Υγείας

Συνάντηση με ΟΚΥπΥ το Μάιο 2020 για το θέμα του Διορισμού Μεταμοσχευτή

  • Συνάντηση με ΟΑΥ για διευκρινήσεις σχετικά με την εισαγωγή του ΓΕΣΥ
  • Συνάντηση με το Δρ Μ. Παπούλα και Δρ Κυριάκο Ιωάννου
  • Συναντήσει με άλλους Συνδέσμου στα πλαίσια της ΟΣΑΚ

Μεταμοσχευτική Κλινική
Έχουν περατωθεί τα έργα και αναμένεται η επίσημη λειτουργία της εντός του 2021

Ξενώνας 2019-2020
Κατά τη διάρκεια του 2019-2020 φιλοξενήθηκα αρκετοί μεταμοσχευμένοι και συγγενείς τους

Πρόγραμμα εκδηλώσεων  διαφώτισης 2020
Ο προγραμματισμός των εκδηλώσεων παρόλο που έγινε έγκαιρα για το 2020 εντούτοις λόγω της πανδημίας ακυρώθηκε και δεν  πραγματοποιήθηκε καμία εκδήλωση λόγω των Περί Λοιμοκαθάρσεως  διαταγμάτων του Υπουργείου Υγεία

Εκκρεμούντα θέματα
Μέγα ζήτημα είναι ο διορισμός του χειρούργου Μεταμοσχευτή, θέμα για το οποίο το Δ.Σ. του Συνδέσμου,  μετά το πέρας της Συνέλευσης,  θα παραμείνει με σκοπό τη συζήτηση του θέματος σε έκταση

4. Η Πρόεδρος της Συνέλευσης μετά την ολοκλήρωση του απολογισμού από τον Πρόεδρο του Δ.Σ., ζήτησε από τον Ταμία του Συνδέσμου, κ. Γιάννο Νεάρχου, την παρουσίαση του Οικονομικού Απολογισμού. Ο ταμίας αφού ανάγνωσε στους ελεγμένους λογαριασμούς, ανάφερε ότι αυτοί έχουν αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του συνδέσμου και όποιος θέλει μπορεί να τους δει και να υποβάλει οποιαδήποτε απορία προς το Δ.Σ. του Συνδέσμου

5. Η Πρόεδρος της Συνέλευσης κάλεσε τα μέλη πριν από την ολοκλήρωση της Γενικής Συνέλευσης να τοποθετηθούν σε οτιδήποτε επιθυμούν ή και να εισηγηθούν. Αφού έγινε μια πολύ εποικοδομητική συζήτηση με πάρα πολλά θέματα, η Πρόεδρος έκλεισε τη Συνέλευση.

Λευκωσία, 12 Δεκεμβρίου, 2020
Γενική Συνέλευση Συνδέσμου Μεταμοσχευμένων Κύπρου

Scroll to Top