Γραμματειακή Υποστήριξη Συνδέσμου

  • Home
  • Events
  • Γραμματειακή Υποστήριξη Συνδέσμου

Share This Post

Ο Σύνδεσμος Μεταμοσχευμένων Κύπρου σύμφωνα με το “σχέδιο παροχής κινήτρων για πρόσληψη ατόμων με χρόνιες παθήσεις”, δέχεται μέχρι τις 30 Ιουνίου 2019 αιτήσεις  για εργοδότηση και για περίοδο 12 -24 μηνών  για Γραμματειακή υποστήριξη του Συνδέσμου ο οποίος εδράζεται στη Λευκωσία.

Παρακαλώ δείτε περαιτέρω πληροφορίες στο πιο κάτω ηλεκτρονικό σύνδεσμο.

Γραμματειακή Υποστήριξη Συνδέσμου

Scroll to Top