Εργαστήρι “Ανταλλαγή καλών πρακτικών”

  • Home
  • Events
  • Εργαστήρι “Ανταλλαγή καλών πρακτικών”

Share This Post

Ευχαριστούμε την Παγκύπρια Ομοσπονδία Συνδέσμων Πασχόντων και Φίλων, αλλά και τους ομιλητές του σεμιναρίου που διοργανώθηκε στις 8 Δεκεμβρίου 2018 για τις οργνανώσεις ασθενών μέλη της ΠΟΣΠΦ, με τίτλο “Ανταλλαγή καλών πρακτικών”. Ήταν ένα πολύ εποικοδομητικό εργαστήρι, που μετέφερε νέες γνώσεις και ιδέες σε όλους τους συμμετέχοντες, αλλά παράλληλα έφερε κοντά τις οργανώσεις ασθενών προς τον κοινό στόχο που έχουν. 

Scroll to Top