ΚΑΤΑΡΤΙΣΜΟΣ ΝΕΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 2018-2020

  • Home
  • Events
  • ΚΑΤΑΡΤΙΣΜΟΣ ΝΕΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 2018-2020

Share This Post

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
Το Διοικητικό Συμβούλιο (Δ.Σ.) του Σύνδεσμος Μεταμοσχευμένων Κύπρου ανακοινώνει ότι την Τρίτη, 8 Μαΐου, 2018 συνήλθε σε συνεδρία για τον καταρτισμό του σε σώμα.

Το νέο Δ.Σ. του Συνδέσμου αποτελείται  από τους :

  • Μαρίνο Κόρτα, Πρόεδρος
  • Αντώνη Αντωνίου, Αντιπρόεδρος
  • Ανδρέα Χατζηπάκκο, Γραμματέας
  • Γιάννο Νεάρχου, Ταμίας
  • Ανδρέα Αθανασίου, Μέλος
  • Νίκο Καζίνο, Μέλος
  • Μιλτιάδη Μιλτιάδους, Μέλος

Λευκωσία, 15 Μαΐου, 2018
Σύνδεσμος Μεταμοσχευμένων Κύπρου