Τακτική Γενική Συνέλευση 2022

  • Home
  • News
  • Τακτική Γενική Συνέλευση 2022

Share This Post

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Το Σάββατο, 12 Ιουνίου, 2021 πραγματοποιήθηκε η Γενική Εκλογική Συνέλευση του Συνδέσμου Μεταμοσχευμένων Κύπρου . Το νέο ΔΣ του Συνδέσμου που καταρτίστηκε την Τρίτη, 15 Ιουνίου, 2021 είναι:

  • Μαρίνος Κόρτας – Πρόεδρος
  • Αντώνης Αντωνίου – Αντιπρόεδρος
  • Σωτήρης Κλεάνθους – Γραμματέας
  • Γιάννος Νεάρχου – Ταμίας 
  • Νίκος Καζίνος – Μέλος
  • Πέτρος Πετράκης – Μέλος
  • Νεκταρία Βερεσιέ – Μέλος

ΔΣ Μεταμοσχευμένων Κύπρου
16 Ιουνίου, 2021

Scroll to Top