Καταστατικό/Αθλητικά Κριτήρια – Συνδέσμου Μεταμοσχευμένων Κύπρου

  • Home
  • Καταστατικό/Αθλητικά Κριτήρια – Συνδέσμου Μεταμοσχευμένων Κύπρου

Καταστατικό - Συνδέσμου Μεταμοσχευμένων Κύπρου

Το Καταστατικό Συνδέσμου Μεταμοσχευμένων Κύπρου απο τον Ιανουάριο 2006

Αθλητικά Κριτήρια - Διεθνείς Αγώνες

Ο Σύνδεσμος Μεταμοσχευμένων Κύπρου ανακοινώνει στα μέλη του αθλητές μεταμοσχευμένους ότι οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να τηρούν τα δημοσιευμένα
κριτήρια(βλέπε πιο κάτω σύνδεσμο) και να έχουν συστατική επιστολή από τον προπονητή τους για να μπορούν να συμμετάσχουν σε επίπεδο διεθνών αγώνων.

Scroll to Top