Αίτηση Μέλους

  • Home
  • Αίτηση Μέλους

Αίτηση Μέλους

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να προμηθευτούν αιτήσεις από το πιο κάτω ηλεκτρονικό σύνδεσμο ή να επικοινωνήσουν με το Σύνδεσμο στο τηλέφωνο 22379001 για να τους αποσταλεί.

Σημειώνεται ότι οποιοσδήποτε, μεταμοσχευμένος ή μη, ενδιαφέρεται και συμφωνεί με το καταστατικό του Συνδέσμου μας, μπορεί να εγγραφεί μέλος, αφού προηγουμένως, συμπληρώσει και υπογράψει αίτηση μέλους.
Οι αιτήσεις μπορούν ν΄ αποσταλούν στην ηλεκτρονική διεύθυνση Cytrass@cytanet.com.cy ή στην ταχυδρομική διεύθυνση:

Σύνδεσμος Μεταμοσχευμένων Κύπρου
Τ.Θ. 26595
1640 Λευκωσία

Ηλεκτρονική Αίτηση Εγγραφής Μέλους

ΑΙΤΗΣΗ ΜΕΛΟΥΣ 
ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ ΜΕΤΑΜΟΣΧΕΥΜΕΝΩΝ ΚΥΠΡΟΥ

*Αναγκαστικά Πεδία / *Required Fields

Scroll to Top